Címke: egészséges sport

A mozgás kedvező élettani hatásai

A sportmoz­gás jóté­kony élet­tani hatá­sai sokrétűek, s a ked­vező hatá­sok már rend­sze­re­sen vég­zett, köze­pes inten­zi­tású (heti…

0 Shares